logo

SAVJETOVANJE S JAVNOŠĆU - Općina Stupnik

SAVJETOVANJA U TIJEKU

 

 

 

ZAVRŠENA SAVJETOVANJA

 

PRORAČUN OPĆINE STUPNIK ZA 2024. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2025. I 2026. GODINU

Obrazac za javno savjetovanje – Proračun

Dokument za internetsko savjetovanje – Proračun

Opći dio 2024.

Posebni dio 2024

PRILOG 1 Obrazloženje uz opći dio proračuna 2024

PRILOG 2 Obrazloženje uz poseban dio proračuna 2024

Izvjesce o provedenom savjetovanju – Proračun

 

OBAVIJEST O JAVNOM UVIDU – PRIJEDLOG PROGRAMA RASPOLAGANJA POLJOPRIVREDNIM ZEMLJIŠTEM U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE ZA OPĆINU STUPNIK

 

Općina Stupnik izlaže na Javni uvid Prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Općinu Stupnik. Uvid u Prijedlog Programa raspolaganja, s popratnom dokumentacijom, može se od 17. listopada do 31. listopada 2022. godine izvršiti radnim danom od 09:00 do 13:00 sati u prostorijama Općine Stupnik, Gornjostupnička 33, 10255 Gornji Stupnik.

Zainteresirane osobe mogu dati prigovore na prijedlog Programa najkasnije do isteka javnog uvida.

Prigovori na prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Stupnik moraju biti čitko napisani, uz ime, prezime, i adresu podnositelja te se dostavljaju na adresu Općine Stupnik zaključno sa 31. listopada 2022. godine.

Program

Prilog 1

PRILOG KKP-1

PRILOG KKP-3

PRILOG KKP-2

PRILOG KOPIJE KATASTARSKOG PLANA – PK

PRILOG KOPIJE KATASTARSKOG PLANA – PK – PREGLEDNA

 

STRATEGIJA ZELENE URBANE OBNOVE OPĆINE STUPNIK

 

Odluka o isplati bespovratne pomoći za nabavu školskih knjiga   

Obrazac – javno savjetovanje – Odluka za nabavu školskih knjiga

Dokument za internetsko savjetovanje – Odluka za nabavu školskih knjiga

Odluka o isplati bespovratne pomoći za nabavu školskih knjiga 2023

Izvjesce o provedenom savjetovanju – Odluka za nabavu školskih knjiga

 

Odluka o nabavi školskog pribora   

Obrazac – javno savjetovanje – Odluka o nabavi školskog pribora

Dokument za internetsko savjetovanje – Odluka o nabavi školskog pribora

Odluka o nabavi školskog pribora 2023

Izvjesce o provedenom savjetovanju – Odluka o nabavi školskog pribora

 

ODLUKA O JEDNOKRATNOJ NOVČANOJ POMOĆI UMIROVLJENICIMA I DRUGIM OSOBAMA POVODOM USKRSNIH BLAGDANA 2023.

Dokument za internetsko savjetovanje – Odluka o jednokratnoj novčanoj pomoći

Odluka o jednokratnoj novčanoj pomoći umirovljenicima i drugim osobama povodom uskrsnih blagdana 2023

Obrazac – javno savjetovanje – Odluka o jednokratnoj novčanoj pomoći

Izvjesce o provedenom savjetovanju – Odluka o jednokratnoj novčanoj pomoći

 

ODLUKA O ISPLATI BESPOVRATNE POMOĆI ZA NABAVU ŠKOLSKIH KNJIGA I PRIBORA

Odluka o isplati bespovratne pomoći za nabavu školskih knjiga i pribora 2022

Obrazac – javno savjetovanje – Odluka za nabavu školskih knjiga

Dokument za internetsko savjetovanje – Odluka za nabavu školskih knjiga

Izvjesce o provedenom savjetovanju – Odluka za nabavu školskih knjiga

 

ODLUKA O SUFINANCIRANJU PRODUŽENOG BORAVKA ZA UČENIKE S PREBIVALIŠTEM U OPĆINI STUPNIK U OSNOVNOJ ŠKOLI KLINČA SELA

Obrazac – javno savjetovanje – Odluka o sufinanciranju boravka O.Š. Klinča Sela

Odluka o sufinanciranju produženog boravka učenika OŠ Klinča Sela

Dokument za internetsko savjetovanje – Odluka o sufinanciranju boravka O.Š. Klinča Sela

Izvjesce o provedenom savjetovanju – Odluka o sufinanciranju boravka O.Š. Klinča Sela

 

ODLUKA O SUFINANCIRANJU PRODUŽENOG BORAVKA ZA UČENIKE S PREBIVALIŠTEM U OPĆINI STUPNIK U OSNOVNOJ ŠKOLI LUČKO – PODRUČNOJ ŠKOLI STUPNIK

Dokument za internetsko savjetovanje – Odluka o sufinanciranju boravka O.Š. Lučko

Obrazac – javno savjetovanje – Odluka o sufinanciranju boravka O.Š. Lučko

Odluka o sufinanciranju produženog boravka učenika OŠ Lučko

Izvjesce o provedenom savjetovanju – Odluka o sufinanciranju boravka O.Š. Lučko

 

ODLUKA O BROJU I VISINI STIPENDIJA ZA ŠKOLSKU/AKADEMSKU GODINU 2022./2023.

Dokument za internetsko savjetovanje – Odluka o broju i visini stipendija

Obrazac – javno savjetovanje – Odluka o broju i visini stipendija

Odluka o broju i visini stipendija 2022-2023

Izvjesce o provedenom savjetovanju – Odluka o broju i visini stipendija

 

ODLUKA O JEDNOKRATNOJ NOVČANOJ POMOĆI UMIROVLJENICIMA I DRUGIM OSOBAMA POVODOM BOŽIĆNIH BLAGDANA

Obrazac-javno savjetovanje- Odluka o jednokratnoj novčanoj pomoći Božić

Odluka o jednokratnoj novčanoj pomoći umirovljenicima i drugim osobama povodom božićnih blagdana 2022

Dokument za internetsko savjetovanje-Odluka o jednokratnoj novčanoj pomoći Božić

Izvješće o provedenom savjetovanju – Odluka o jednokratnoj novčanoj pomoći umirovljenicima povodom božićnih blagdana

 

ODLUKA O JEDNOKRATNOJ NOVČANOJ POMOĆI UMIROVLJENICIMA I DRUGIM OSOBAMA POVODOM USKRSNIH BLAGDANA 2022.

Odluka o jednokratnoj novčanoj pomoći umirovljenicima i drugim osobama povodom uskrsnih blagdana 2022

Dokument za internetsko savjetovanje – Odluka o jednokratnoj novčanoj pomoći

Obrazac – javno savjetovanje – Odluka o jednokratnoj novčanoj pomoći

Izvjesce o provedenom savjetovanju – Odluka o jednokratnoj novčanoj pomoći

 

ODLUKA O NAČINU PRUŽANJA JAVNE USLUGE SAKUPLJANJA KOMUNALNOG OTPADA NA PODRUČJU OPĆINE STUPNIK

Odluka o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Stupnik

Prilog. 1 Odluke – opći uvjeti Stupnik

Dokument za internetsko savjetovanje-Odluka sakupljanje komunalnog otpada

Obrazac-javno savjetovanje-Odluka sakupljanje komunalnog otpada

Izvjesce o provedenom savjetovanju – Odluka sakupljanje komunalnog otpada

 

Dana 31. srpnja 2021. godine stupio je na snagu Zakon o gospodarenju otpadom (Narodne novine br. 84/21.), koji propisuje da predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave donosi odluku o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na svome području.

Savjetovanje s zainteresiranom javnošću traje do 31. siječnja 2022. godine.

Sukladno navedenom u nastavku se nalazi nacrt Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Stupnik zajedno s Općim uvjetima ugovora o korištenju javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Stupnik.

 

ODLUKA O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O KOMUNALNOJ NAKNADI

ODLUKA O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O KOMUNALNOJ NAKNADI

Dokument za internetsko savjetovanje – komunalna naknada

Obrazac – javno savjetovanje – komunalna naknada

Izvjesce o provedenom savjetovanju – komunalna naknada

 

PRORAČUN OPĆINE STUPNIK ZA 2022. GODINU S PROJEKCIJOM ZA 2023. I 2024. GODINU

Dokument za internetsko savjetovanje – Proračun

Posebni dio

Opći dio

Obrazac za javno savjetovanje – Proračun

Izvjesce o provedenom savjetovanju – Proračun

 

ODLUKA O VRIJEDNOSTI BODA ZA OBRAČUN KOMUNALNE NAKNADE

ODLUKA-O-VRIJEDNOSTI-BODA-ZA-OBRAČUN-KOMUNALNE-NAKNADE

Dokument-za-internetsko-savjetovanje-Odluka o vrijednosti boda

Obrazac-javno-savjetovanje-Odluka o vrijednosti boda

Izvjesce o provedenom savjetovanju – Odluka o vrijednosti boda

 

ODLUKA O JEDNOKRATNOJ NOVČANOJ POMOĆI UMIROVLJENICIMA I DRUGIM OSOBAMA POVODOM BOŽIĆNIH BLAGDANA

Pravilnik izmjenaDokument za internetsko savjetovanje-

Odluka o jednokratnoj novčanoj pomoći Božić

Obrazac-javno savjetovanje

Odluka o jednokratnoj novčanoj pomoći Božić

Odluka o jednokratnoj novčanoj pomoći umirovljenicima i drugim osobama povodom božićnih blagdana 2021

Izvjesce o provedenom savjetovanju – Odluka o jednokratnoj novčanoj pomoći Božić

 

ODLUKA O JEDNOKRATNOJ NOVČANOJ POMOĆI UMIROVLJENICIMA I DRUGIM OSOBAMA POVODOM USKRSNIH BLAGDANA

Odluka o jednokratnoj novčanoj pomoći umirovljenicima i drugim osobama povodom uskrsnih blagdana

Dokument za internetsko savjetovanje – Odluka o jednokratnoj novčanoj pomoći

Odluka o jednokratnoj novčanoj pomoći umirovljenicima i drugim osobama povodom uskrsnih blagdana

Izvjesce o provedenom savjetovanju – Odluka o jednokratnoj novčanoj pomoći

 

PROGRAM POTPORA U POLJOPRIVREDI 2021.2023

Program potpora u poljoprivredi

Dokument za internetsko savjetovanje – Program potpora u poljoprivredi

Obrazac za javno savjetovanje – Program potpora u poljoprivredi

Izvjesce o provedenom savjetovanju – Program potpora u poljoprivredi

 

PRORAČUN OPĆINE STUPNIK ZA 2021. GODINU S PROJEKCIJOM ZA 2022. I 2023. GODINU

Opći dio

Posebni dio

Plan razvojnih programa

Dokument za internetsko savjetovanje – Proračun

Obrazac za javno savjetovanje – Proračun

Izvjesce o provedenom savjetovanju – Proračun

 

PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI I SPORTU ZA 2021. GODINU

PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI I SPORTU ZA 2020

Dokument za internetsko savjetovanje

Obrazac – javno savjetovanje

Izvjesce o provedenom savjetovanju – Program kulture i sporta

 

PROGRAM JAVNIH POTREBA U SOCIJALNOJ SKRBI ZA 2021. GODINU

Program javnih potreba u socijalnoj skrbi za 2021.

Dokument za internetsko savjetovanje – Program socijalne skrbi

Obrazac za javno savjetovanje – Program socijalne skrbi

Izvjesce o provedenom savjetovanju – Program socijalne skrbi

 

PROGRAM ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2021. GODINU

Program održavanja komunalne infrastrukture za 2021.

Dokument za internetsko savjetovanje – Program održavanja komunalne infrastrukture

Obrazac za javno savjetovanje – Program održavanja komunalne infrastrukture

Izvjesce o provedenom savjetovanju – Program održavanja komunalne infrastrukture

 

PROGRAM GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2021. GODINU

Program građenja komunalne infrastrukture 2021

Dokument za internetsko savjetovanje – Program gradnje komunalne infrastrukture

Obrazac za javno savjetovanje – Program gradnje komunalne infrastrukture

Izvjesce o provedenom savjetovanju – Program gradnje komunalne infrastrukture

 

ODLUKA O JEDNOKRATNOJ NOVČANOJ POMOĆI UMIROVLJENICIMA I DRUGIM OSOBAMA POVODOM BOŽIĆNIH BLAGDANA 2020.

Dokument za internetsko savjetovanje-Odluka o jednokratnoj novčanoj pomoći Božić

Obrazac-javno savjetovanje-Odluka o jednokratnoj novčanoj pomoći Božić

Odluka o jednokratnoj novčanoj pomoći umirovljenicima i drugim osobama povodom božićnih blagdana 2020

Izvjesce o provedenom savjetovanju – Odluka o jednokratnoj novčanoj pomoći Božić

 

TREĆE IZMJENE PROGRAMA  POTPORA POLJOPRIVREDI OPĆINE STUPNIK

ZA RAZDOBLJE 2018. – 2020.  GODINA

3 Izmjene Programa potpora u poljoprivredi

Dokument za internetsko savjetovanje – Potpore poljoprivredi

Obrazac – javno savjetovanje – Potpore poljoprivredi

Izvjesce o provedenom savjetovanju – Potpore poljoprivredi

 

ODLUKA O DRŽANJU DOMAĆIH ŽIVOTINJA NA PODRUČJU OPĆINE STUPNIK

Odluka o držanju domaćih životinja

Dokument za internetsko savjetovanje

Obrazac – javno savjetovanje

Izvjesce o provedenom savjetovanju – Odluka o držanju domaćih životinja

 

ODLUKA O DAVANJU U ZAKUP I NA KORIŠTENJE JAVNIH POVRŠINA, DIJELOVA NEIZGRAĐENOG GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA I CESTOVNOG ZEMLJIŠTA OPĆINE STUPNIK

Odluka o zakupu zemljišta na javnim površinama

Dokument za internetsko savjetovanje-zakup

Obrazac – javno savjetovanje – zakup

Izvjesce o provedenom savjetovanju-zakup

 

ODLUKA O PRODAJI ROBE IZVAN PRODAVAONICA NA PODRUČJU OPĆINE STUPNIK

Odluka o prodaji robe izvan prodavaonica 2019

Dokument za internetsko savjetovanje-prodaja robe

Obrazac – javno savjetovanje – prodaja robe

Izvjesce o provedenom savjetovanju – prodaja robe

 

ODLUKA O KRITERIJIMA OSTVARIVANJA PRAVA IZ PODRUČJA SOCIJALNE SKRBI

Odluka o kriterijima ostvarivanja prava iz područja socijalne skrbi

Dokument za internetsko savjetovanje – Odluka o kriterijima ostvarivanja prava iz područja socijalne 

Obrazac – javno savjetovanje – Odluka o kriterijima ostvarivanja prava iz područja socijalne skrbi

Izvjesce o provedenom savjetovanju – Odluka o kriterijima ostvarivanja prava iz područja socijalne skrbi

 

ODLUKA O UVJETIMA I NAČINU OSTVARIVANJA PRAVA NA NOVČANU POMOĆ ZA OPREMU NOVOROĐENOG DJETETA

Odluka o ostvarivanju prava na novčanu pomoć za novorođeno dijete

Dokument za internetsko savjetovanje – Odluka o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na novčanu pomoć za opremu novorođenog djeteta

Obrazac – javno savjetovanje – Odluka o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na novčanu pomoć za opremu novorođenog djeteta

Izvjesce o provedenom savjetovanju – Odluka o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na novčanu pomoć za opremu novorođenog djeteta

 

ODLUKA O JEDNOKRATNOJ NOVČANOJ POMOĆI UMIROVLJENICIMA I DRUGIM OSOBAMA POVODOM USKRSNIH BLAGDANA

Odluka o jednokratnoj novčanoj pomoći umirovljenicima i drugim osobama povodom uskrsnih blagdana 2020

Dokument za internetsko savjetovanje – Odluka o jednokratnoj novčanoj pomoći

Obrazac – javno savjetovanje – Odluka o jednokratnoj novčanoj pomoći

Izvjesce o provedenom savjetovanju – Odluka o jednokratnoj novčanoj pomoći

 

ODLUKA O KOMUNALNOM DOPRINOSU

Odluka o komunalnom doprinosu

Dokument za internetsko savjetovanje – Odluka o komunalnom doprinosu

Obrazac – javno savjetovanje – Odluka o komunalnom doprinosu

Izvjesce o provedenom savjetovanju – Odluka o komunalnom doprinosu

 

ODLUKA O KOMUNALNIM DJELATNOSTIMA

Odluka o komunalnim djelatnostima

Dokument za internetsko savjetovanje (8)

Obrazac – javno savjetovanje (8)

Izvjesce o provedenom savjetovanju – Odluka o komunalnim djelatnostima

 

ODLUKA O KOMUNALNOJ NAKNADI

Odluka o komunalnoj naknadi

Dokument za internetsko savjetovanje

Obrazac – javno savjetovanje

Izvjesce o provedenom savjetovanju – Odluka o komunalnoj naknadi

 

ODLUKA O KOMUNALNOM REDU

Odluka o komunalnom redu

Dokument za internetsko savjetovanje

Obrazac – javno savjetovanje

Izvjesce o provedenom savjetovanju – Odluka o komunalnom redu

 

ODLUKA O JEDNOKRATNOJ NOVČANOJ POMOĆI UMIROVLJENICIMA I DRUGIM OSOBAMA POVODOM BOŽIĆNIH BLAGDANA

Izvješće

Izvjesce o provedenom savjetovanju

 

ODLUKA O VRIJEDNOSTI BODA ZA OBRAČUN KOMUNALNE NAKNADE

ODLUKA O VRIJEDNOSTI BODA ZA OBRAČUN KOMUNALNE NAKNADE

Dokument za internetsko savjetovanje

Obrazac – javno savjetovanje

Izvjesce o provedenom savjetovanju

 

PRORAČUN OPĆINE STUPNIK ZA 2020. GODINU S PROJEKCIJOM ZA 2021. I 2022. GODINU

Članak1,2 Opći dio

Članak 3

Članak3(a)

Članak 4,5 Posebni dio

Dokument za internetsko savjetovanje

Obrazac – javno savjetovanje

Izvjesce o provedenom savjetovanju proracun

 

PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI I SPORTU OPĆINE STUPNIK ZA 2020. GODINU

PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI I SPORTU ZA 2020

Dokument za internetsko savjetovanje

Obrazac – javno savjetovanje

Izvjesce o provedenom savjetovanju – Program kultura i sport

 

PROGRAM JAVNIH POTREBA U SOCIJALNOJ SKRBI OPĆINE STUPNIK ZA 2020. GODINU

PROGRAM SOCIJALNE SKRBI ZA 2020

Dokument za internetsko savjetovanje

Obrazac – javno savjetovanje

Izvjesce o provedenom savjetovanju – Program socijalna skrb

 

PROGRAM ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE U OPĆINI STUPNIK U 2020. GODINI

Program održavanja 2020

Dokument za internetsko savjetovanje

Obrazac – javno savjetovanje

Izvjesce o provedenom savjetovanju – Program održavanja

 

PROGRAM GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE U OPĆINI STUPNIK ZA 2020. GODINU

Programa gradnje 2020

Dokument za internetsko savjetovanje

Obrazac – javno savjetovanje

Izvjesce o provedenom savjetovanju – Program gradnje

 

ODLUKA O JEDNOKRATNOJ NOVČANOJ POMOĆI UMIROVLJENICIMA I DRUGIM OSOBAMA POVODOM BOŽIĆNIH BLAGDANA

Odluka o jednokratnoj novčanoj pomoći umirovljenicima i drugim osobama povodom Božićnih blagdana 2019

Dokument za internetsko savjetovanje

Obrazac – javno savjetovanje

Izvjesce o provedenom savjetovanju

 

ODLUKA O SUFINANCIRANJU BORAVKA DJECE U PREDŠKOLSKIM USTANOVAMA

Odluka o sufinanciranju boravka djece u predškolskim ustanovama 2019

Dokument za internetsko savjetovanje (1)

Obrazac – javno savjetovanje (1)

Izvješće o provedenom savjetovanju

 

JAVNO SAVJETOVANJE ZAINTERESIRANE JAVNOSTI U POSTUPKU DONOŠENJA STRATEGIJE UPRAVLJANJA IMOVINOM U VLASNIŠTVU OPĆINE STUPNIK ZA RAZDOBLJE OD 2018.-2025. GODINE

Dokument za internetsko savjetovanje

Obrazac – javno savjetovanje

Prijedlog Strategije upravljanja imovinom

Izvješće o provedenom savjetovanju

 

1.JAVNI UVID – PRIJEDLOG PROGRAMA RASPOLAGANJA POLJOPRIVREDNIM ZEMLJIŠTEM U VLASNIŠTVU DRŽAVE NA PODRUČJU OPĆINE STUPNIK

Općina Stupnik izlaže na Javni uvid Prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države na području Općine Stupnik. Uvid u Prijedlog Programa raspolaganja, s popratnom dokumentacijom, može se od 18. svibnja do 04. lipnja 2018. godine izvršiti radnim danom od 09:00 do 13:00 sati u prostorijama Općine Stupnik, Gornjostupnička 33, 10255 Gornji Stupnik.

Zainteresirane osobe mogu dati prigovore na Prijedlog Programa najkasnije do isteka javnog uvida. O svim prigovorima odlučivat će Općinsko vijeće Općine Stupnik u roku od 30 dana.

Prigovori na Prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Stupnik moraju biti čitko napisani, uz ime, prezime, i adresu podnositelja, te se dostavljaju na adresu Općine Stupnik zaključno sa 04. lipnja 2018. godine.

PRPZ_Stupnik

PRILOG 1

PRILOG 2

 

1.JAVNO SAVJETOVANJE ZAINTERESIRANE JAVNOSTI U POSTUPKU DONOŠENJA ODLUKE O OSNIVANJU SAVJETA MLADIH OPĆINE STUPNIK

Dokument za internetsko savjetovanje

Obrazac – javno savjetovanje

Prijedlog Odluke o osnivanju Savjeta mladih

Izvjesce o provedenom savjetovanju

 

2.JAVNO SAVJETOVANJE ZAINTERESIRANE JAVNOSTI U POSTUPKU DONOŠENJA PLANA GOSPODARENJA OTPADOM OPĆINE STUPNIK ZA RAZDOBLJE 2017.-2022. GODINE

 

Obavještavamo zainteresiranu javnost da je u postupku izrada Plana gospodarenja otpadom Općine Stupnik za razdoblje 2017.-2022. godine.

Također je donijeta Odluka o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš Plana gospodarenja otpadom Općine Stupnik za razdoblje od 2017.-2022. godine.

Javno savjetovanje zainteresirane javnosti u postupku donošenja Plana gospodarenja otpadom Općine Stupnik za razdoblje od 2017.-2022. godine provodi se sukladno članku 22. st.1. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (NN br.94/13 i 73/17), a radi pribavljanja mišljenja, prijedloga i primjedbi javnosti i trajati će od 27. ožujka do 27. travnja 2018. godine.

Primjedbe, prijedlozi i mišljenja mogu se dati zaključno s 27. travnja 2018. godinena adresu elektronske pošte: opcina-stupnik@stupnik.hr putem objavljenog obrasca za sudjelovanje o nacrtu općeg akta (niže u dokumentaciji).

Uvid u nacrt Plana može se izvršiti na web stranici Općine Stupnik ili osobno u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Stupnik.

Nacrt PGO Stupnik za razdoblje 2017.-2022.

Obrazac-sudjelovanje-javnosti

Izvješće o provedenom savjetovanju

Odluka kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš

Prijedlog PGO Opcina Stupnik

 

Odluka o davanju na privremeno i povremeno korištenje dvorane u zgradi – sjedištu Općine Stupnik pravnim i fizičkim osobama

Dokument za internetsko savjetovanje

Obrazac – javno savjetovanje

Odluka o davanju na privremeno korištenje Općinske dvorane[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

Thank you for your upload

Skip to content