logo

Spaljivanje biljnog otpada na poljoprivrednom zemljištu - Općina Stupnik

 

(paljenje korova, žbunja, šikara, suhe trave, slame, kukurozovine, strništa i drugog biljnog otpada) dozvoljeno je u razdoblju prije sazrijevanja usjeva i nakon završetka žetve i vršidbe.

 

Zabranjeno je spaljivanje biljnog otpada za vrijeme sazrijevanja strnih usjeva, pa sve do žetve i vršidbe (od 01. lipnja do 15. rujna), u blizini strnih usjeva i na mjestima gdje se obavlja žetva i vršidba. Izuzetno od prethodno navedenog, može se vršiti spaljivanje strništa uz prethodno odobrenje Policijske uprave ili osobe ovlaštene za kontrolu  DVD-a Stupnik – kontakt telefon 6589-112.

 

Prije spaljivanja poduzimaju se odgovarajuće preventivne mjere da se vatra ne proširi na druge površine ili objekte, a naročito:

  1. tvari koje se spaljuju udaljiti na dovoljnu udaljenost od vodova električne energije, javnih cesta, željezničke pruge, industrijskih postrojenja, stambenih građevina i drugih objekata, kako ih vatra ne bi zahvatila i širenje dima ugrozilo,
  2. oko mjesta predviđenog za spaljivanje sačinjava se pojas širine najmanje tri metra čist od suhe trave, gorive leževine i drugih upaljivih tvari,
  3. ovisno o količini tvari i veličini površine koja se spaljuje, osigurava se nazočnost dovoljnog broja osoba sposobnih za gašenje požara,
  4. uz mjesto spaljivanja drže se priručna sredstva potrebita za gašenje požara

Osobe koje su obavile spaljivanje, dužne su mjesto spaljivanja pregledati i ostatke vatre u potpunosti ugasiti.

 

Pravne i fizičke osobe dužne su najmanje osam sati prije spaljivanja većih površina ili veće količine tvari, obavijestiti inspektora za zaštitu od požara ili operativno dežurstvo DVD-a Stupnik.

 

Spaljivanje manjih količina tvari ili manjih površina (pojedinačno žbunje, hrpe kukuruzovine i slično) pravne i fizičke osobe nisu dužne prijavljivati, ali su dužne tvari udaljiti na dovoljnu udaljenost od drugih objekata i površina, tako da se vatra ne može proširiti na te objekte odnosno površine.

 

LOŽENJE OTVORENE VATRE NA POLJOPRIVREDNOM ZEMLJIŠTU, NA ŠUMSKOM ZEMLJIŠTU I NA ZEMLJIŠTU U NEPOSREDNOJ BLIZINI ŠUME dozvoljeno je u razdoblju prije sazrijevanja usjeva i nakon završetka žetve i vršidbe i uz poduzimanje preventivnih mjera.

 

Na šumskom zemljištu i na zemljištu u neposrednoj blizini šume može se ložiti otvorena vatra i čistiti zemljište spaljivanjem suhe trave i korova, uz poduzimanje preventivnih mjera samo na mjestima koje odredi pravna osoba koja gospodari šumom i šumskim zemljištem. Zemljište u neposrednoj blizini šume je ono zemljište koje se prostire na udaljenosti 200 metara od ruba šume.

 

Maloljetnim osobama zabranjuje se loženje otvorene vatre bez nazočnosti punoljetne osobe.

 

Nadzor vrše ovlaštene službene osobe Policijske uprave, poljoprivredni inspektori, te druge nadležne inspekcije i tijela.

Thank you for your upload

Skip to content