logo

Usvojena Strategija zelene urbane obnove - Općina Stupnik

Općina Stupnik je izradila Strategiju zelene urbane obnove Općine Stupnik do 2030. godine u suradnji sa Starum d.o.o. s ciljem razvoja zelene infrastrukture, integracije rješenja temeljenih na prirodi, unapređenja kružnog gospodarenja prostorom i zgradama, ostvarenja ciljeva energetske učinkovitosti, prilagodbe klimatskim promjenama, jačanja otpornosti na rizike i pružanja podrške općem održivom razvoju Općine Stupnik.

Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt sklopljen je 06. travnja 2023. godine između Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine, Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost te Općine Stupnik. Projekt je vrijedan 22.894,68 € za koji su dodijeljena bespovratna sredstva EU u 100%-tnom iznosu putem NextGenerationEU kroz NPOO. Razdoblje provedbe projekta je od 1. listopada 2022. godine do 31. listopada 2023. godine. Projekt je usklađen sa strateškim dokumentima na nacionalnoj, europskoj i svjetskoj razini što govori o važnosti njegove provedbe i sufinanciranja.

Općina Stupnik je, u skladu sa smjernicama Europske komisije za klimatske i energetske politike do 2030. godine, izradila Strategiju zelene urbane obnove za razdoblje do 2030. godine. Nakon provedenog savjetovanja sa zainteresiranom javnošću, Odluka o usvajanju Strategije donijeta je na sjednici Općinskog vijeća Općine Stupnik održanoj 19. listopada 2023. godine

Strategija je akt strateškog planiranja s ciljem poticanja razvoja zelene infrastrukture u urbanim područjima i kružnog gospodarenja prostorom i zgradama. Strateški ciljevi Strategije su:

  • razvoj zelene infrastrukture
  • integracija rješenja zasnovanih na prirodi
  • integracija modela kružnog gospodarenja prostorom i zgradama
  • jačanje otpornosti od rizika i klimatskih promjena
  • podrška općem održivom razvoju

Strateški ciljevi imaju definirane posebne ciljeve unutar svojih skupina kroz koje će se provesti 72 različite aktivnosti poput izrade digitalne baze projekata razvoja zelene infrastrukture i razvoja kružnog gospodarenja prostorom i zgradama, izgradnja prometnica uvođenjem NBS sustava odvodnje, energetska obnova zgrada u vlasništvu općine, uređenje dječjih igrališta i javnih površina, izgradnja dječjeg vrtića, kulturnog centra, revitalizacija vodotoka i izgradnja šetnica.

Strategijom su osigurani temelji razvoja održivog prostora s naglaskom na razvoj zelene infrastrukture i integraciju rješenja zasnovanih na prirodi, integraciju modela kružnog gospodarenja prostorom i zgradama, jačanje otpornosti na rizike klimatske promjene i podrška općem održivom razvoju.

Općina Stupnik ovim je dokumentom stvorila podlogu za dugoročan razvoj, izmjenu prostorno-planskih dokumenata sukladno potrebama razvoja i podlogu za neposrednu provedbu. Služit će i kao osnova za sve daljnje planirane investicije u javnu infrastrukturu.

Strategija zelene urbane obnove:

Ovaj projekt financira Europska unija – NextGenerationEU kroz NPOO.

 

Thank you for your upload

Skip to content