logo

Vlastiti pogon - Općina Stupnik

Dana 30. ožujka 2006.godine Općinsko poglavarstvo Općine Stupnik je ustrojilo Vlastiti pogon kao tijelo Općine.

Vlastiti pogon nema svojstvo pravne osobe.

Vlastiti pogon obavlja sljedeće komunalne djelatnosti:

– održavanje javnih površina, što podrazumijeva održavanje javnih zelenih površina, pješačkih staza, pješačkih zona,
otvorenih odvodnih kanala, trgova, parkova, dječjih igrališta, javnih prometnih površina osim javnih cesta i sl.
– održavanje nerazvrstanih cesta u što spada održavanje površina koje se koriste za promet po bilo kojoj osnovi i koje su
pristupačne većem broju korisnika, a koje nisu razvrstane u smislu posebnih propisa
– zimsko održavanje cesta što podrazumijeva čišćenje snijega i leda s nerazvrstanih cesta

Upravitelj Vlastitog pogona: Željko Jakovac

Kontakt: 01/6593 989

Thank you for your upload

Skip to content