logo

IZJAVA O PRISTUPAČNOSTI - Općina Stupnik

Općina Stupnik nastoji svoje internetske stranice učiniti pristupačnima u skladu sa Zakonom o pristupačnosti internetskih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora („Narodne novine“, broj 17/19; dalje u tekstu: Zakon o pristupačnosti) kojim se prenosi Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. listopada 2016. o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora (SL L 327 od 2. prosinca 2016.).

Ova izjava o pristupačnosti primjenjuje se na internetske stranice na mrežnom mjestu www.stupnik.hr.

Stupanj usklađenosti

Ove internetske stranice su djelomično usklađene sa Zakonom o pristupačnosti internetskih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora te Smjernicama CARNET-a za osiguravanje digitalne pristupačnosti zbog neusklađenosti koje su navedene u nastavku. Ispunjena je većina zahtjeva europske norme EN 301 549 V1.1.2 (2015-04), ali uz neke iznimke.

Nepristupačni sadržaj

Sadržaj naveden u nastavku nepristupačan je zbog sljedećih razloga:

 • pojedine .pdf datoteke sadržane u objavama nisu u cijelosti nastale izvozom iz izvorišne datoteke iz alata Microsoft Office Word uz odabir opcija za pristupačnost, već skeniranjem tiskanih dokumenata, odnosno nisu pristupačne jer nisu prikladno pripremljene za čitače ekrana,
 • pdf datoteke otvaraju se u novom prozoru (tabu) preglednika,
 • dio poveznica nije podcrtan, odnosno ne sadrži prikladne tekstualne opise,
 • dio postavljenih dokumenata je autorsko djelo trećih strana i nisu dostupni u strojno čitljivom obliku,
 • za mobilnu platformu pristupačnost nije funkcionalna, osim kada se prebaci na desktop verziju,
 • u fullscreen tražilici nije omogućena pretraga bez stiskanja tipke enter, na način na koji je to omogućeno u tražilicama pojedinih blokova.

U daljnjoj nadogradnji mrežne lokacije implementirat će se preporuke za unaprjeđenje pristupačnosti i nastojati podići razina pristupačnosti u najvećoj mogućoj mjeri.

 

Priprema ove izjave o pristupačnosti

Ova Izjava je sastavljena dana 22. rujna 2020., prema Predlošku izjave o pristupačnosti koji je u skladu s Direktivom (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora, a utvrđen je Provedbenom odlukom komisije EU 2018/1523 11. listopada 2018.

Za pripremu ove Izjave korištena je metoda samoprocjene koju je provela Općina Stupnik.

Izjava je zadnji put preispitana 22. rujna 2020. godine.

Povratne informacije i podaci za kontakt

Povratne informacije koje će se koristiti za obavještavanje Općine Stupnik o eventualnim neusklađenostima te informacije i sadržaje isključene iz područja primjene Direktive, možete dobiti slanjem e-pošte na adresu opcina-stupnik@stupnik.hr, telefonski na 01/6589300 ili pisanim putem na adresu: Općina Stupnik, Gornjostupnička 33, 10255 Gornji Stupnik.

  Postupak praćenja provedbe propisa

  Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske je tijelo nadležno za praćenje usklađenosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora sa zahtjevima pristupačnosti i nadzor nad provedbom Zakona o pristupačnosti.

  U slučaju nezadovoljavajućih odgovora na obavijest ili zahtjev za povratne informacije o pristupačnosti ovih mrežnih stranica, korisnici se mogu obratiti Povjereniku za informiranje telefonom ili putem elektroničke pošte na adresi pristupacnost@pristupinfo.hr

  Thank you for your upload

  Skip to content