logo

Izvješće o provedenoj evaluaciji Lokalne razvojne strategije - Općina Stupnik

Na sjednici Skupštine koja je zaključena 31. prosinca 2021. godine usvojena je interna evaluacija Lokalne razvojne strategije za razdoblje od 2017. do 2020. godine.

LAG je s provedbom Strategije započeo u 2017. godini a prvi natječaj raspisan je u 2018. godini. Do kraja 2020. godine raspisano je 5 natječaja putem kojih su se korisnicima s područja LAG-a dodijelila sredstva u iznosu 7.441.900,04 kn dok iznos ukupnih investicija, obzirom da su u provedbi mnogih projekata i korisnici snosili dio troškova, iznosi 10.731.204,53 kn.

Izradu interne evaluacije Lokalne razvojne strategije koja obuhvaća period od početka provedbe projekta 2017. godine do kraja 2020 godine izradila je voditeljica LAG-a SAVA na temelju statističkih podataka koji se kontinuirano vode putem internih evidencija LAG-a SAVA.

Evaluacija je iznimno važna kako bi se dobio uvid u ostvarene ciljeve te se omogućilo ostvarivanje svih ostalih zadanih ciljeva do kraja 2023. godine. Isto tako evaluacija dosadašnje LRS čija izrada će započeti u 2021. godini.

Evaluacijom su sumirani svi dosadašnji podaci te su izrađene tablice i grafovi koji pokazuju iznose i brojeve projekata koji su financirani unutar određenog tipa operacije, iznose i brojeve projekata financirane iz određene JLS te su podaci raščlanjeni kako bi se vidjelo u koje sektore su uložena sredstva, u koji tip ulaganja te su prikazani podaci o nositeljima projekata tj. izdvojene su žene, mladi a prikazani su i podaci o radnom iskustvu (isključivo poljoprivrednici koji plaćaju doprinose po osnovi poljoprivrede) te obrazovanju iz područja poljoprivrede, prehrambene tehnologije i veterine. Osim podataka o dodijeljenim potporama LAG-a navedeni su i ukupni iznosi projekata tj. Investicija koji se provode uz dodatna vlastita sufinanciranja od strane nositelja projekta.

U periodu od 2017. do 2020. godine najviši iznos sredstava kroz sve do sada LAG Natječaje dodijeljen je korisnicima s područja Grada Jastrebarsko; 1.667.074,50 HRK a najniži korisnicima s područja Općine Luka; 317.095,11 HRK. Ukupna ulaganja u projekte također su najviša na području Grada Jastrebarskog te iznose 2.262.200,30 HRK, a najmanje ulaganja također su na području Općine Luka i iznose 415.961,00 HRK.

Iznenađuje podatak kako su na području Općine Dubravica dodijeljena sredstva LAG-a u iznosu 754.340,50 HRK, što smatramo iznimnim uspjehom obzirom na broj stanovnika (1442). Ukupna ulaganja uz vlastita sufinanciranja korisnika na području Općine Dubravica su visokih 1.219.668,04 HRK. Sufinancirano sredstvima Europske unije – Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj 2

 

Na Natječaje LAG-a prijavljuju se korisnici iz svih JLS, no kroz kriterije odabira u Natječajima namijenjenima poljoprivrednicima prednost su ostvarivali mladi poljoprivrednici s radnim iskustvom u poljoprivredi (poljoprivrednici koji su zaposleni na OPG-u te si po osnovi poljoprivrede plaćaju doprinose), ekološki proizvođači kao i poljoprivrednici koji su se obrazovali iz područja poljoprivrede, veterine ili prehrambene tehnologije.

Namjera da se na ovaj način potaknu mlade i osposobljene osobe na bavljenje poljoprivrednom proizvodnjom sukladno podacima u Prilogu I pokazala se uspješnom. Tako je potporu ostvarilo 25 mladih poljoprivrednika i to u ukupnom iznosu od 3.161.689,43 HRK. Za projekte koje provode poljoprivrednici upisani u Upisnik ekoloških proizvođača, njih 6, dodijeljeno je 773.143,50 HRK.

Iznimno uspješnim smatramo i činjenicu kako su potpore 53 ostvarili poljoprivrednici koji su educirani u području poljoprivrede, veterine i prehrambene tehnologije i to : 25 poljoprivrednika sa završenim Agronomskim ili Veterinarskim fakultetom, 9 poljoprivrednika sa završenim srednjoškolskim obrazovanjem iz područja poljoprivrede, 9 poljoprivrednika koji su završili stručna usavršavanja iz područja poljoprivrede te 5 poljoprivrednika koji su zaposleni na svojim poljoprivrednim gospodarstvima duže od 2 godine.

U prilogu dopisa dostavljamo Vam statističke pokazatelje.

 

 

S poštovanjem,

 

Voditeljica LAG-a „SAVA“

Maja Čičko, mag.ing.agr.

 

 

 

PRILOG 1 – Statistički prikaz provedenih Natječaja LAG-a SAVA

Tablica 1: Dodijeljeni iznosi potpore za projekte koji se provode putem LRS LAG-a SAVA

Dodijeljeni iznos potpore za projekte koji se provode putem LRS LAG-a SAVA  
  TO 1.1.1. – 1 natječaj TO 2.1.1. TO 1.1.2. TO 2.1.1.- 2 natječaj TO 1.1.1. – 2 Natječaj UKUPNO
Brdovec                                  –   kn                222.375,00 kn              165.000,00 kn                               112.912,50 kn                      500.287,50 kn
Dubravica                111.678,00 kn                222.375,00 kn              307.375,00 kn                               112.912,50 kn                      754.340,50 kn
Jastrebarsko                446.712,00 kn                222.375,00 kn              659.250,00 kn                               338.737,50 kn                  1.667.074,50 kn
Klinča Sela                111.678,00 kn                222.375,00 kn                                –   kn                                                 –   kn                      334.053,00 kn
Luka                                  –   kn                                 –   kn                91.270,11 kn                               225.825,00 kn                      317.095,11 kn
Marija Gorica                223.356,00 kn                222.375,00 kn              207.900,00 kn                                                 –   kn                      653.631,00 kn
Pušća                                  –   kn                222.375,00 kn              223.185,00 kn                             112.912,50 kn                      558.472,50 kn
Samobor                                  –   kn                222.375,00 kn              222.375,00 kn                               338.737,50 kn                      783.487,50 kn
Stupnik                                  –   kn                222.375,00 kn                                –   kn                               225.825,00 kn                      448.200,00 kn
Sveta Nedjelja                335.034,00 kn                222.375,00 kn                                –   kn                               112.912,50 kn                      670.321,50 kn
Zaprešić                335.034,00 kn                                 –   kn              194.077,93 kn                               225.825,00 kn                      754.936,93 kn
UKUPNO             1.563.492,00 kn            1.779.000,00 kn          2.069.623,04 kn              223.185,00 kn                          1.806.600,00 kn                  7.441.900,04 kn

Izvor: Stručna služba LAG-a SAVA, prosinac 2020. godine

 

 

Graf 1: Dodijeljeni iznosi potpore za projekte koji se provode putem LRS LAG-a SAVA (prema TO)

Izvor: Stručna služba LAG-a SAVA, prosinac 2020. godine

Graf 2: Dodijeljeni iznos potpore za projekte koji se provode putem LRS LAG-a SAVA-ukupno po JLS (Svi TO)

Izvor: Stručna služba LAG-a SAVA, prosinac 2020. godine

Tablica 2: Ukupni iznosi projekata koji se provode putem LRS LAG-a SAVA

Ukupni iznosi projekata koji se provode putem LRS LAG-a SAVA  
  TO 1.1.1. – 1 natječaj TO 2.1.1. TO 1.1.2. TO 2.1.1.- 2 natječaj TO 1.1.1. – 2 Natječaj UKUPNO
Brdovec                                  –   kn                317.722,50 kn              330.000,00 kn                               115.000,00 kn                      762.722,50 kn
Dubravica                121.000,00 kn                319.528,04 kn              650.140,00 kn                               129.000,00 kn                  1.219.668,04 kn
Jastrebarsko                488.165,75 kn                283.893,75 kn          1.139.000,00 kn                               351.140,80 kn                  2.262.200,30 kn
Klinča Sela                205.463,00 kn                305.359,75 kn                                –   kn                                                 –   kn                      510.822,75 kn
Luka                                  –   kn                                 –   kn              189.461,00 kn                               226.500,00 kn                      415.961,00 kn
Marija Gorica                232.450,00 kn                242.987,50 kn              297.000,00 kn                                                 –   kn                      772.437,50 kn
Pušća                                  –   kn                490.000,00 kn              292.500,00 kn                             113.000,00 kn                      895.500,00 kn
Samobor                                  –   kn                286.983,75 kn              360.500,00 kn                               409.000,00 kn                  1.056.483,75 kn
Stupnik                                  –   kn                624.850,00 kn                                –   kn                               232.000,00 kn                      856.850,00 kn
Sveta Nedjelja                350.875,00 kn                663.750,00 kn                                –   kn                               117.596,25 kn                  1.132.221,25 kn
Zaprešić                341.083,25 kn                                 –   kn              277.254,19 kn                               228.000,00 kn                      846.337,44 kn

Izvor: Stručna služba LAG-a SAVA, prosinac 2020. godine

 

 

 

 

Graf 3: Ukupni iznosi projekata koji se provode putem LRS LAG-a SAVA (prema TO)

Izvor: Stručna služba LAG-a SAVA, prosinac 2020. godine

Graf 4: Ukupni iznos projekata koji se provode putem LRS LAG-a SAVA-ukupno po JLS (Svi TO)

Izvor: Stručna služba LAG-a SAVA, prosinac 2020. godine

 

Tablica 3: Pregled financiranih projekata kroz sektor i tip ulagaja te strukturu prijavitelja

 

  to 1.1.1 -1. natječaj to 2.1.1.-1 natječaj to 1.1.2. to 2.1.1.-2. natječaj to 1.1.1 -2. natječaj ukupno
sektor br. projekata  iznos br. projekata  iznos br. projekata  iznos br. projekata  iznos br. projekata  iznos  
voćarstvo 7             781.746,00 kn     2             316.875,00 kn     3                  338.737,50 kn                         1.437.358,50 kn
vinogradarstvo 3             335.034,00 kn     2             430.275,00 kn     3                  338.737,50 kn                         1.104.046,50 kn
povrćarstvo 1             111.678,00 kn     1             120.000,00 kn     1                  112.912,50 kn                             344.590,50 kn
cvjećarstvo 1             111.678,00 kn     1             194.077,93 kn     1                  112.912,50 kn                             418.668,43 kn
pčelarstvo 1             111.678,00 kn             1                  112.912,50 kn                             224.590,50 kn
stočarstvo 1             111.678,00 kn     6         1.011.200,11 kn     2                  225.825,00 kn                         1.348.703,11 kn
ratarstvo 0                               –   kn             4                  451.650,00 kn                             451.650,00 kn
aromatično i ljekovito bilje 0                               –   kn             1                  112.912,50 kn                             112.912,50 kn
javna infrastruktura 0                               –   kn 8           1.779.000,00 kn     1         223.185,00 kn 0                                   –   kn                         2.002.185,00 kn
ukupno 14         1.563.492,00 kn 8           1.779.000,00 kn 12         2.072.428,04 kn 1         223.185,00 kn 16              1.806.600,00 kn  
tip ulaganja br. projekata  iznos br. projekata  iznos br. projekata  iznos br. projekata  iznos br. projekata  iznos  
mehanizacija 6             670.068,00 kn     10         1.655.975,11 kn     12              1.354.950,00 kn                         3.680.993,11 kn
oprema 3             335.034,00 kn 4               889.500,00 kn         4                  451.648,00 kn                         1.676.182,00 kn
trajni nasadi 5             558.390,00 kn     2             416.452,93 kn     0                               974.842,93 kn
kombinacija 4               0                                                –   kn
građenje 0                               –   kn 4               889.500,00 kn     1         223.185,00 kn 0                           1.112.685,00 kn
ukupno 18         1.563.492,00 kn 8           1.779.000,00 kn 12         2.072.428,04 kn 1         223.185,00 kn 16              1.806.598,00 kn  
nositelj projekta br. projekata  iznos br. projekata  iznos br. projekata  iznos br. projekata  iznos br. projekata  iznos  
mladi (do 41. g) 8             893.424,00 kn     6         1.026.227,93 kn     11              1.242.037,50 kn                         3.161.689,43 kn
žene 4             446.712,00 kn 1               222.375,00 kn 2             214.500,00 kn 1         223.185,00 kn 2                  225.825,00 kn                         1.332.597,00 kn
ekološka poljoprivreda br. projekata  iznos br. projekata  iznos br. projekata  iznos br. projekata  iznos br. projekata  iznos  
eko proizvodnja 2             223.356,00 kn 0   3             436.875,00 kn 0   1                  112.912,50 kn                             773.143,50 kn
radno iskustvo/obrazovanje br. projekata  iznos br. projekata  iznos br. projekata  iznos br. projekata  iznos br. projekata  iznos  
radno iskustvo u poljoprivredi (upisan staž) 2 223356 0   2             387.375,00 kn 0 0 1                  112.912,50 kn                             723.643,50 kn
tečaj min 120 sat 3 335034 0   4             846.727,93 kn 0 0 2                  225.825,00 kn                         1.407.586,93 kn
srednja škola 4 446712 0       0 0 5                  564.562,50 kn                         1.011.274,50 kn
fakultet 4 446712 0   1             222.375,00 kn     8                  903.300,00 kn                         1.572.387,00 kn

Izvor: Stručna služba LAG-a SAVA, prosinac 2020. godine

 

Graf 5: Dodjeljena sredstva putem LAG Natječaja ovisno o sektoru

Izvor: Stručna služba LAG-a SAVA, prosinac 2020. godine

Graf 6: Dodjeljena sredstva putem LAG Natječaja ovisno o tipu ulaganja

                                                                                                            Izvor: Stručna služba LAG-a SAVA, prosinac 2020. godine

 

Graf 7: Dodijeljena sredstva putem LAG Natječaja ovisno o radnom iskustvu/obrazovanju korisnika

 

 

Izvor: Stručna služba LAG-a SAVA, prosinac 2020. godine

 

 

POPIS TABLICA PRILOGA 1:

 

Tablica 1: Dodijeljeni iznosi potpore za projekte koji se provode putem LRS LAG-a SAVA …….1

 

Tablica 2: Ukupni iznosi projekata koji se provode putem LRS LAG-a SAVA …………………………3

 

Tablica 3: Pregled financiranih projekata kroz sektor i tip ulagaja te strukturu prijavitelja …….5

 

 

 

POPIS GRAFOVA PRILOGA 1:

Graf 1: Dodijeljeni iznosi potpore za projekte koji se provode putem LRS LAG-a SAVA (prema TO) ……………………………………………………………………………………………………………………………….2

 

Graf 2: Dodijeljeni iznos potpore za projekte koji se provode putem LRS LAG-a SAVA-ukupno po JLS (Svi TO) …………………………………………………………………………………………………………………….2

 

Graf 3: Ukupni iznosi projekata koji se provode putem LRS LAG-a SAVA………………………………..4

 

Graf 4: Ukupni iznos projekata koji se provode putem LRS LAG-a SAVA-ukupno po JLS (Svi TO) …4

Graf 5: Dodjeljena sredstva putem LAG Natječaja ovisno o sektoru…………………………………….. 6

Graf 6: Dodjeljena sredstva putem LAG Natječaja ovisno o tipu ulaganja ……………………………..6

Graf 7: Dodijeljena sredstva putem LAG Natječaja ovisno o radnom iskustvu/obrazovanju korisnika……………………………………………………………………………………………………………………………….…7

Na sjednici Skupštine koja je zaključena 31. prosinca 2021. godine usvojena je interna evaluacija Lokalne razvojne strategije za razdoblje od 2017. do 2020. godine.

LAG je s provedbom Strategije započeo u 2017. godini a prvi natječaj raspisan je u 2018. godini. Do kraja 2020. godine raspisano je 5 natječaja putem kojih su se korisnicima s područja LAG-a dodijelila sredstva u iznosu 7.441.900,04 kn dok iznos ukupnih investicija, obzirom da su u provedbi mnogih projekata i korisnici snosili dio troškova, iznosi 10.731.204,53 kn.

Izradu interne evaluacije Lokalne razvojne strategije koja obuhvaća period od početka provedbe projekta 2017. godine do kraja 2020 godine izradila je voditeljica LAG-a SAVA na temelju statističkih podataka koji se kontinuirano vode putem internih evidencija LAG-a SAVA.

Evaluacija je iznimno važna kako bi se dobio uvid u ostvarene ciljeve te se omogućilo ostvarivanje svih ostalih zadanih ciljeva do kraja 2023. godine. Isto tako evaluacija dosadašnje LRS čija izrada će započeti u 2021. godini.

Evaluacijom su sumirani svi dosadašnji podaci te su izrađene tablice i grafovi koji pokazuju iznose i brojeve projekata koji su financirani unutar određenog tipa operacije, iznose i brojeve projekata financirane iz određene JLS te su podaci raščlanjeni kako bi se vidjelo u koje sektore su uložena sredstva, u koji tip ulaganja te su prikazani podaci o nositeljima projekata tj. izdvojene su žene, mladi a prikazani su i podaci o radnom iskustvu (isključivo poljoprivrednici koji plaćaju doprinose po osnovi poljoprivrede) te obrazovanju iz područja poljoprivrede, prehrambene tehnologije i veterine. Osim podataka o dodijeljenim potporama LAG-a navedeni su i ukupni iznosi projekata tj. Investicija koji se provode uz dodatna vlastita sufinanciranja od strane nositelja projekta.

U periodu od 2017. do 2020. godine najviši iznos sredstava kroz sve do sada LAG Natječaje dodijeljen je korisnicima s područja Grada Jastrebarsko; 1.667.074,50 HRK a najniži korisnicima s područja Općine Luka; 317.095,11 HRK. Ukupna ulaganja u projekte također su najviša na području Grada Jastrebarskog te iznose 2.262.200,30 HRK, a najmanje ulaganja također su na području Općine Luka i iznose 415.961,00 HRK.

Iznenađuje podatak kako su na području Općine Dubravica dodijeljena sredstva LAG-a u iznosu 754.340,50 HRK, što smatramo iznimnim uspjehom obzirom na broj stanovnika (1442). Ukupna ulaganja uz vlastita sufinanciranja korisnika na području Općine Dubravica su visokih 1.219.668,04 HRK. Sufinancirano sredstvima Europske unije – Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj 2

 

Na Natječaje LAG-a prijavljuju se korisnici iz svih JLS, no kroz kriterije odabira u Natječajima namijenjenima poljoprivrednicima prednost su ostvarivali mladi poljoprivrednici s radnim iskustvom u poljoprivredi (poljoprivrednici koji su zaposleni na OPG-u te si po osnovi poljoprivrede plaćaju doprinose), ekološki proizvođači kao i poljoprivrednici koji su se obrazovali iz područja poljoprivrede, veterine ili prehrambene tehnologije.

Namjera da se na ovaj način potaknu mlade i osposobljene osobe na bavljenje poljoprivrednom proizvodnjom sukladno podacima u Prilogu I pokazala se uspješnom. Tako je potporu ostvarilo 25 mladih poljoprivrednika i to u ukupnom iznosu od 3.161.689,43 HRK. Za projekte koje provode poljoprivrednici upisani u Upisnik ekoloških proizvođača, njih 6, dodijeljeno je 773.143,50 HRK.

Iznimno uspješnim smatramo i činjenicu kako su potpore 53 ostvarili poljoprivrednici koji su educirani u području poljoprivrede, veterine i prehrambene tehnologije i to : 25 poljoprivrednika sa završenim Agronomskim ili Veterinarskim fakultetom, 9 poljoprivrednika sa završenim srednjoškolskim obrazovanjem iz područja poljoprivrede, 9 poljoprivrednika koji su završili stručna usavršavanja iz područja poljoprivrede te 5 poljoprivrednika koji su zaposleni na svojim poljoprivrednim gospodarstvima duže od 2 godine.

U prilogu dopisa dostavljamo Vam statističke pokazatelje.

 

 

S poštovanjem,

 

Voditeljica LAG-a „SAVA“

Maja Čičko, mag.ing.agr.

 

 

 

PRILOG 1 – Statistički prikaz provedenih Natječaja LAG-a SAVA

Tablica 1: Dodijeljeni iznosi potpore za projekte koji se provode putem LRS LAG-a SAVA

Dodijeljeni iznos potpore za projekte koji se provode putem LRS LAG-a SAVA  
  TO 1.1.1. – 1 natječaj TO 2.1.1. TO 1.1.2. TO 2.1.1.- 2 natječaj TO 1.1.1. – 2 Natječaj UKUPNO
Brdovec                                  –   kn                222.375,00 kn              165.000,00 kn                               112.912,50 kn                      500.287,50 kn
Dubravica                111.678,00 kn                222.375,00 kn              307.375,00 kn                               112.912,50 kn                      754.340,50 kn
Jastrebarsko                446.712,00 kn                222.375,00 kn              659.250,00 kn                               338.737,50 kn                  1.667.074,50 kn
Klinča Sela                111.678,00 kn                222.375,00 kn                                –   kn                                                 –   kn                      334.053,00 kn
Luka                                  –   kn                                 –   kn                91.270,11 kn                               225.825,00 kn                      317.095,11 kn
Marija Gorica                223.356,00 kn                222.375,00 kn              207.900,00 kn                                                 –   kn                      653.631,00 kn
Pušća                                  –   kn                222.375,00 kn              223.185,00 kn                             112.912,50 kn                      558.472,50 kn
Samobor                                  –   kn                222.375,00 kn              222.375,00 kn                               338.737,50 kn                      783.487,50 kn
Stupnik                                  –   kn                222.375,00 kn                                –   kn                               225.825,00 kn                      448.200,00 kn
Sveta Nedjelja                335.034,00 kn                222.375,00 kn                                –   kn                               112.912,50 kn                      670.321,50 kn
Zaprešić                335.034,00 kn                                 –   kn              194.077,93 kn                               225.825,00 kn                      754.936,93 kn
UKUPNO             1.563.492,00 kn            1.779.000,00 kn          2.069.623,04 kn              223.185,00 kn                          1.806.600,00 kn                  7.441.900,04 kn

Izvor: Stručna služba LAG-a SAVA, prosinac 2020. godine

 

 

Graf 1: Dodijeljeni iznosi potpore za projekte koji se provode putem LRS LAG-a SAVA (prema TO)

Izvor: Stručna služba LAG-a SAVA, prosinac 2020. godine

Graf 2: Dodijeljeni iznos potpore za projekte koji se provode putem LRS LAG-a SAVA-ukupno po JLS (Svi TO)

Izvor: Stručna služba LAG-a SAVA, prosinac 2020. godine

Tablica 2: Ukupni iznosi projekata koji se provode putem LRS LAG-a SAVA

Ukupni iznosi projekata koji se provode putem LRS LAG-a SAVA  
  TO 1.1.1. – 1 natječaj TO 2.1.1. TO 1.1.2. TO 2.1.1.- 2 natječaj TO 1.1.1. – 2 Natječaj UKUPNO
Brdovec                                  –   kn                317.722,50 kn              330.000,00 kn                               115.000,00 kn                      762.722,50 kn
Dubravica                121.000,00 kn                319.528,04 kn              650.140,00 kn                               129.000,00 kn                  1.219.668,04 kn
Jastrebarsko                488.165,75 kn                283.893,75 kn          1.139.000,00 kn                               351.140,80 kn                  2.262.200,30 kn
Klinča Sela                205.463,00 kn                305.359,75 kn                                –   kn                                                 –   kn                      510.822,75 kn
Luka                                  –   kn                                 –   kn              189.461,00 kn                               226.500,00 kn                      415.961,00 kn
Marija Gorica                232.450,00 kn                242.987,50 kn              297.000,00 kn                                                 –   kn                      772.437,50 kn
Pušća                                  –   kn                490.000,00 kn              292.500,00 kn                             113.000,00 kn                      895.500,00 kn
Samobor                                  –   kn                286.983,75 kn              360.500,00 kn                               409.000,00 kn                  1.056.483,75 kn
Stupnik                                  –   kn                624.850,00 kn                                –   kn                               232.000,00 kn                      856.850,00 kn
Sveta Nedjelja                350.875,00 kn                663.750,00 kn                                –   kn                               117.596,25 kn                  1.132.221,25 kn
Zaprešić                341.083,25 kn                                 –   kn              277.254,19 kn                               228.000,00 kn                      846.337,44 kn

Izvor: Stručna služba LAG-a SAVA, prosinac 2020. godine

 

 

 

 

Graf 3: Ukupni iznosi projekata koji se provode putem LRS LAG-a SAVA (prema TO)

Izvor: Stručna služba LAG-a SAVA, prosinac 2020. godine

Graf 4: Ukupni iznos projekata koji se provode putem LRS LAG-a SAVA-ukupno po JLS (Svi TO)

Izvor: Stručna služba LAG-a SAVA, prosinac 2020. godine

 

Tablica 3: Pregled financiranih projekata kroz sektor i tip ulagaja te strukturu prijavitelja

 

  to 1.1.1 -1. natječaj to 2.1.1.-1 natječaj to 1.1.2. to 2.1.1.-2. natječaj to 1.1.1 -2. natječaj ukupno
sektor br. projekata  iznos br. projekata  iznos br. projekata  iznos br. projekata  iznos br. projekata  iznos  
voćarstvo 7             781.746,00 kn     2             316.875,00 kn     3                  338.737,50 kn                         1.437.358,50 kn
vinogradarstvo 3             335.034,00 kn     2             430.275,00 kn     3                  338.737,50 kn                         1.104.046,50 kn
povrćarstvo 1             111.678,00 kn     1             120.000,00 kn     1                  112.912,50 kn                             344.590,50 kn
cvjećarstvo 1             111.678,00 kn     1             194.077,93 kn     1                  112.912,50 kn                             418.668,43 kn
pčelarstvo 1             111.678,00 kn             1                  112.912,50 kn                             224.590,50 kn
stočarstvo 1             111.678,00 kn     6         1.011.200,11 kn     2                  225.825,00 kn                         1.348.703,11 kn
ratarstvo 0                               –   kn             4                  451.650,00 kn                             451.650,00 kn
aromatično i ljekovito bilje 0                               –   kn             1                  112.912,50 kn                             112.912,50 kn
javna infrastruktura 0                               –   kn 8           1.779.000,00 kn     1         223.185,00 kn 0                                   –   kn                         2.002.185,00 kn
ukupno 14         1.563.492,00 kn 8           1.779.000,00 kn 12         2.072.428,04 kn 1         223.185,00 kn 16              1.806.600,00 kn  
tip ulaganja br. projekata  iznos br. projekata  iznos br. projekata  iznos br. projekata  iznos br. projekata  iznos  
mehanizacija 6             670.068,00 kn     10         1.655.975,11 kn     12              1.354.950,00 kn                         3.680.993,11 kn
oprema 3             335.034,00 kn 4               889.500,00 kn         4                  451.648,00 kn                         1.676.182,00 kn
trajni nasadi 5             558.390,00 kn     2             416.452,93 kn     0                               974.842,93 kn
kombinacija 4               0                                                –   kn
građenje 0                               –   kn 4               889.500,00 kn     1         223.185,00 kn 0                           1.112.685,00 kn
ukupno 18         1.563.492,00 kn 8           1.779.000,00 kn 12         2.072.428,04 kn 1         223.185,00 kn 16              1.806.598,00 kn  
nositelj projekta br. projekata  iznos br. projekata  iznos br. projekata  iznos br. projekata  iznos br. projekata  iznos  
mladi (do 41. g) 8             893.424,00 kn     6         1.026.227,93 kn     11              1.242.037,50 kn                         3.161.689,43 kn
žene 4             446.712,00 kn 1               222.375,00 kn 2             214.500,00 kn 1         223.185,00 kn 2                  225.825,00 kn                         1.332.597,00 kn
ekološka poljoprivreda br. projekata  iznos br. projekata  iznos br. projekata  iznos br. projekata  iznos br. projekata  iznos  
eko proizvodnja 2             223.356,00 kn 0   3             436.875,00 kn 0   1                  112.912,50 kn                             773.143,50 kn
radno iskustvo/obrazovanje br. projekata  iznos br. projekata  iznos br. projekata  iznos br. projekata  iznos br. projekata  iznos  
radno iskustvo u poljoprivredi (upisan staž) 2 223356 0   2             387.375,00 kn 0 0 1                  112.912,50 kn                             723.643,50 kn
tečaj min 120 sat 3 335034 0   4             846.727,93 kn 0 0 2                  225.825,00 kn                         1.407.586,93 kn
srednja škola 4 446712 0       0 0 5                  564.562,50 kn                         1.011.274,50 kn
fakultet 4 446712 0   1             222.375,00 kn     8                  903.300,00 kn                         1.572.387,00 kn

Izvor: Stručna služba LAG-a SAVA, prosinac 2020. godine

 

Graf 5: Dodjeljena sredstva putem LAG Natječaja ovisno o sektoru

Izvor: Stručna služba LAG-a SAVA, prosinac 2020. godine

Graf 6: Dodjeljena sredstva putem LAG Natječaja ovisno o tipu ulaganja

                                                                                                            Izvor: Stručna služba LAG-a SAVA, prosinac 2020. godine

 

Graf 7: Dodijeljena sredstva putem LAG Natječaja ovisno o radnom iskustvu/obrazovanju korisnika

 

 

Izvor: Stručna služba LAG-a SAVA, prosinac 2020. godine

 

 

POPIS TABLICA PRILOGA 1:

 

Tablica 1: Dodijeljeni iznosi potpore za projekte koji se provode putem LRS LAG-a SAVA …….1

 

Tablica 2: Ukupni iznosi projekata koji se provode putem LRS LAG-a SAVA …………………………3

 

Tablica 3: Pregled financiranih projekata kroz sektor i tip ulagaja te strukturu prijavitelja …….5

 

 

 

POPIS GRAFOVA PRILOGA 1:

Graf 1: Dodijeljeni iznosi potpore za projekte koji se provode putem LRS LAG-a SAVA (prema TO) ……………………………………………………………………………………………………………………………….2

 

Graf 2: Dodijeljeni iznos potpore za projekte koji se provode putem LRS LAG-a SAVA-ukupno po JLS (Svi TO) …………………………………………………………………………………………………………………….2

 

Graf 3: Ukupni iznosi projekata koji se provode putem LRS LAG-a SAVA………………………………..4

 

Graf 4: Ukupni iznos projekata koji se provode putem LRS LAG-a SAVA-ukupno po JLS (Svi TO) …4

Graf 5: Dodjeljena sredstva putem LAG Natječaja ovisno o sektoru…………………………………….. 6

Graf 6: Dodjeljena sredstva putem LAG Natječaja ovisno o tipu ulaganja ……………………………..6

Graf 7: Dodijeljena sredstva putem LAG Natječaja ovisno o radnom iskustvu/obrazovanju korisnika……………………………………………………………………………………………………………………………….…7

Thank you for your upload

Skip to content