logo

Javno otvaranje ponuda u otvorenom postupku javne nabave - Općina Stupnik

Predmet: Javno otvaranje ponuda u otvorenom postupku javne nabave  – Opremanje i uređenje dječjeg igrališta u Pavlovićkoj ulici, evidencijski broj: 1-MV-20

  • obavijest daje se

 

 

Ministrstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta izdalo je preporuku u vezi provedbe postupka javnog otvaranja ponuda u novonastaloj situaciji izazvanoj epidemijom Corona virousom, a vezano uz Odluku o mjerama ograničavanja društvenih okupljanja, rada u trgovini, uslužnih djelatnosti i održavanja sportskih i kulturnih događanja kao i drugim odlukama nacionalnog Stožera za civilnu zaštitu te ostalih nadležnih tijela.

Shodno izdanoj preporuci, Naručitelj Općina Stupnik obavještava sve ovlaštene predstavnike ponuditelja i druge zainteresirane osobe da nema ispunjene tehničke uvjete za javno otvaranje ponuda korištenjem naprednih tehnologija za održavanje sastanaka na daljinu (videokonferencije i sl.). Javnom otvaranju ponuda dana 06. travnja 2020. godine s početkom u 10:00 sati prisustvovat će samo članovi stručnog povjerenstva za javnu nabavu bez ovlaštenih predstavnika ponuditelja i drugih zainteresiranih osoba. Navedeno se ne smatra kršenjem relevantnih odredbi ZJN 2016.

Također napominjemo da se jamstvo za ozbiljnost ponude (bjanko zadužnica), može predati osobno na adresu naručitelja u pisarnicu, do isteka roka za dostavu pouda uz prethodni poziv na telefon: 01/6593-981; 01/6589-300.

 

 

Stručno povjerenstvo za javnu nabavu

 

Obavijest_gospodarskim_subjektima-Javno_otvaranje_ponuda

Thank you for your upload

Skip to content