logo

Obavijest o preseljenju zelenih otoka - kontejnera za odlaganje sortiranog otpada - Općina Stupnik

“Zeleni otoci” – pet kontejnera za odlaganje sortiranog otpada, koji su se nalazili na križanju Gornjostupničke i Stupničkoobreške ulice i već ranije kod crkve Sv. Benedikta, premješteni su na deponiju Stupničkog komunalca u ulici Svetog Benedikta. Na toj parceli nema objekata, pa parcela nema kućni broj  ali je poznata pod imenom “pod čepom”.  Otoci su dostupni samo u vremenu od 8 do 15 sati radnim danom (subotom i nedjeljom su zatvoreni) kada je moguć njihov nadzor, pa se tamo od sada može odložiti sortirani otpad. Komunalni redar će ako lokacija nije poznata, na zahtjev odvesti korisnika do iste. Namjena tih kontejnera – zelenih otoka je odlaganje manjih količina sortiranog otpada (metal, staklo, tekstil, papir, plastika), isključivo do popunjenja njihovog kapaciteta. Ako je kontejner pun, otpad se smije odložiti tek nakon idućeg pražnjenja. Pražnjenje se vrši dva puta tjedno, utorkom i petkom, istovremeno s odvozom MKO-a. Otoci su prema zakonu namijenjeni samo za privatne korisnike, tvrkama i pravnim osobama nije dozvoljeno odlaganje u te kontejnere.

Otoci su premješteni jer su služili kao odlagalište otpada svakojake vrste te su pretrpavani krupnim i otpadom za koji je već osiguran odvoz s kućnog praga (papir i plastika) i koji ulazi u cijenu odvoza koju plaćaju korisnici. Odvoz i zbrinjavanje nepropisno odloženog otpada sa zelenih otoka plaća općina. Na godišnjoj razini je to velik i neopravdan trošak. Mobilno reciklažno dvorište koje je dostupno jednom mjesećno mještani koriste vrlo malo jer im je “praktičnije” svakojaki otpad, u velikom broju slučajeva nepropisno, ostaviti kad god zažele na spomenute otoke. U ovim okolnostima na izloženoj lokaciji u centru mjesta radio se neprihvatljiv nered koji nismo mogli uspješno kontrolirati. Mole se mještani da na otoke ne dovoze vreće s papirom i plastikom i krupni otpad jer za te vrste otpada postoji odvoz s kućnog praga. Komocija korisnika koji ne žele čekati ove odvoze razlog je pretrpavanja i nereda kod otoka i nije opravdani razlog za odlaganje. Zbog navedenog sortirani papir i plastika u vrećama i krupni otpad se neće primati za odlaganje na otocima. Korisnik ove vreće mora skladištiti u vlastitom prostoru i čekati osigurani odvoz, a na zeleni otok je dozvoljeno donijeti samo komade koje nije moguće spremiti u vreće koje mještani dobivaju za sortiranje i mogu stati u kontejner, a da se isti može zatvoriti. Osim reda na javnim površinama bitno je pridržavati se ovih uputa i radi evidencije o količini sortiranog otpada koju koncesionar vodi, a u koju ne ulazi sortirani otpad kad se na zelenim otocima u većoj količini miješa s ostalim vrstama otpada. Na osnovi evidencije radi se izvješće o provedbi i ispunjavaju ciljeva održivog gospodarenja otpadom koje općina mora prema zakonu ispuniti. U slučaju neispunjavanja ciljeva u zadanim rokovima predviđeno je plaćanje novčanih kazni za Općinu.

Molimo mještane za razumijevanje i poštivanje ovih uputa.

S poštovanjem

Općina Stupnik

Thank you for your upload

Skip to content