logo

Odluka o broju i visini stipendija vrhunskim sportašima - Općina Stupnik

Na temelju članka 16. Statuta Općine Stupnik (Glasnik Zagrebačke županije br. 03/18; 07/20;09/21) Općinsko vijeće Općine Stupnik na 7. sjednici održanoj dana 29.12.2021. godine donijelo je

 

ODLUKU

O BROJU I VISINI STIPENDIJA VRHUNSKIM SPORTAŠIMA OPĆINE STUPNIK

 

Članak 1.

Vrhunskim sportašima I., II., i III. kategorije u individualnim sportovima isplaćivat će se potpora u obliku sportske stipendije.

Članak 2.

Vrhunskim sportašima isplaćivat će se sportske stipendije do navršene 26. godine života. Izuzetak su športaši, evidentni i potencijalni kandidati za nastup na Olimpijskim igrama kojima će se stipendija isplaćivat dok su u takvom statusu, a temeljem odluke HOO.

 

Članak 3.

Za 2022. godinu, a sukladno osiguranim sredstvima u Proračunu Općine Stupnik dodijelit će se 2 sportske stipendije, za prva dva pristigla zahtjeva nakon raspisivanja natječaja.

 

Sukladno proračunskim mogućnostima utvrđuje se neto iznos sportske stipendije, godišnje po korisniku:

I.  kategorija                      5.000,00 kn

II. kategorija                     4.500,00 kn

III. kategorija                   4.000,00 kn

 

Iznos stipendije iz prethodnog stavka pripada vrhunskom sportašu ako ima prebivalište najmanje godinu dana na području Općine Stupnik. Sportaš mora biti član kluba koji je registriran u Gradu Zagrebu ili na području Zagrebačke županije te da je taj klub član matičnog granskog saveza.

Sportaš je dužan o svakoj promjeni obavijestiti Općinu Stupnik u roku 15 dana od nastanka promjene.

Isplata sredstava za sportske stipendije vrhunskim sportašima isplaćuju se na račun sportaša, uvažavajući odredbe poreznih propisa koji se odnose na drugi dohodak.

 

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu osmi dan nakon dana objave u Službenom glasniku Zagrebačke županije.

 

 

 

KLASA: 021-01/21-01/12

URBROJ: 238/28-01-21-7

Stupnik,  29. prosinca 2021.

 

 

Općinsko vijeće   Predsjednik:

 

Danijel Miholić

 

Odluka o broju i visini stipendija vrhunskim sportašima

 

 

Thank you for your upload

Skip to content