logo

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnoj naknadi - Općina Stupnik

Na temelju članka 95. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine” broj 68/18, 110/18 i 32/20) i članka 16. Statuta Općine Stupnik (Glasnik Zagrebačke županije 3/18, 7/20 i 9/21), Općinsko vijeće Općine Stupnik na 7. sjednici održanoj dana 29.12. 2021. donijelo je

 

 

Odluku o izmjenama i dopunama Odluke

o komunalnoj naknadi

 

 

Članak 1.

 

U odluci o komunalnoj naknadi (Glasnik Zagrebačke županije 2/20) članak 6. mijenja se, nadopunjuje i glasi:

 

Područja zona u Općini Stupnik u kojima se naplaćuje komunalna naknada određuju se s obzirom na uređenost i opremljenost područja komunalnom infrastrukturom.

 

Općina Stupnik podijeljena je na 4 zone:

 

I. ZONA obuhvaća sljedeća naselja s pripadajućim ulicama:

 

– naselje Gornji Stupnik s pripadajućim ulicama:

Gornjostupnička ulica, Gornjostupnička ulica – odvojak, Ježdovečka ulica, Prudnice k.č.br. 9622, k.o. Stupnik, Ulica Tina Ujevića, Zagorska ulica,

– naselje Donji Stupnik s pripadajućim ulicama:

Bedekova ulica, Gospodarska ulica, Industrijska ulica, Jadranska avenija, Ledinska ulica, Nova ulica, Pod bregom,

Stupničke Šipkovine – dio koji se odnosi na poslovni prostor, građevno zemljište koje služi za obavljanje poslovne djelatnosti i neizgrađeno građevno zemljište a koje se po Prostornom planu Općine Stupnik nalazi u zoni gospodarske namjene.

Trgovačka ulica, Ulica hrvatskih branitelja, Ulica Nikole Tesle.

 

 II. ZONA obuhvaća sljedeća naselja s pripadajućim ulicama:

– naselje Gornji Stupnik s pripadajućim ulicama:

Cvjetna ulica, Domovićevbrijeg, Domovićev brijeg I. odvojak, Domovićeva ulica, Gorenska ulica, Horvatinci, Jugova ulica, Katričeki, Katrići, Kobasova ulica, Kovačičko, Kratka ulica, Lipovac, Lopuhi, Majdačka ulica, Medcestama, Pavlovićka ulica, Pavlovićki odvojak I., Put Prudnice k.č.br. 4258, k.o. Stupnik, Runtasi, Selište, Stupničkoobreška ulica, Ulica Svetog Benedikta, Ulica Svetog Benedikta I. odvojak, Ulica Svetog Florijana, Trdakova ulica,Trgovenska ulica, Vernička ulica, Voćarska ulica,

– naselje Donji Stupnik s pripadajućim ulicama:

Dolenica,

Stupničke Šipkovine – dio koji se odnosi na stambeni i garažni prostor te neizgrađeno građevno zemljištea koje se prema Prostornom planu Općine Stupnik nalazi u zoni mješovite namjene.

 

III. ZONA obuhvaća sljedeća naselja s pripadajućim ulicama:

– naselje Gornji Stupnik s pripadajućim ulicama:

Botinka, Botinka I. odvojak, Ulica Dragutina Novaka, Gradek, Ulica Josipa Sačića, Široka ulica,

 – naselje Donji Stupnik s pripadajućim ulicama:

Božići, Božići I. odvojak, Božići II. odvojak, Donjostupnička ulica, Drobilina ulica, Drobilina ulica I. odvojak, Drobilina ulica II. odvojak, Hrastina, Hrastinski put, Japjeci, Meglajci, Ulica Svetog Benedikta, Štefanjska ulica, Topoljska ulica, Žužići, Žužići I. odvojak, Žužići II. odvojak,

– naselje StupničkiObrež s pripadajućim ulicama:

Ulica hrastova, Ulica javora, Micani, Rubna ulica, Stupničkoobreška ulica.

  1. ZONA obuhvaća sljedeća naselja s pripadajućim ulicama:

– naselje Gornji Stupnik s pripadajućim ulicama:

Šumski put,

 

– naselje Donji Stupnik s pripadajućim ulicama:

 

Ulica Ferde Belaja, Kračnica, Ograjska ulica,

 

– naselje StupničkiObrež s pripadajućim ulicama:

 

Cigulići, Dvorski put, Farkači, Horvatska ulica, Ulica Jakoba Fratrića, Marovići, Zavrti.

 

Članak 2.

 

Članak 7. mijenja se, nadopunjuje i glasi:

 

Za stambeni i garažni prostor, poslovni prostor, građevno zemljište koje služi za obavljanje poslovne djelatnosti i neizgrađeno građevno zemljište utvrđuju se slijedeći koeficijenti zona (Kz):

 

  1. zona 1,00,
  2. zona 0,85,
  3. zona 0,70,
  4. zona 0,55.

 

 

 

 

Ova odluka objavljuje se u Glasniku Zagrebačke županije i stupa na snagu 1. siječnja 2022. godine.

 

KLASA: 021-01/21-01/12

URBROJ: 238/28-01-21-4

Stupnik, 29. prosinca 2021. godine

 

 

 

Predsjednik Općinskog vijeća:

 

Danijel Miholić

 

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnoj naknadi

 

 

Thank you for your upload

Skip to content