logo

Odluka o otvaranju zemljišni knjige k.o. Stupnik - Općina Stupnik

Temeljem čl. 186.a Zakona o zemljišnim knjigama (»Narodne novine«, br. 91/96., 68/98., 137/99.,
114/2001., 100/2004., 107/2007., 152/2008., 126/2010., 55/2013., 60/2013. i 108/2017.) Općinski sud u
Novom Zagrebu, Zemljišnoknjižni odjel Samobor, po službenoj dužnosti, u zemljišnoknjižnom postupku
obnove dijela zemljišne knjige za k.o. Stupnik novi i to kao zemljišne knjige vođene u elektroničkom
obliku pred Općinskim sudom u Novom Zagrebu, Zemljišnoknjižni odjel Samobor, objavljuje da je sa
danom 21. veljače 2020. godine otvorena novoosnovana zemljišna knjiga za k.o. Stupnik novi.

Obavještavaju se sve zainteresirane osobe da mogu izvršiti uvid u novoosnovanu zemljišnu knjigu
za k.o. Stupnik novi u zemljišno-knjižnom odjelu Općinskog suda u Novom Zagrebu, Zemljišnoknjižni
odjel Samobor, Samobor, Obrtnička 2, svakog radnog dana od 12,00 sati do 15,00 sati, ili putem Internet
pretraživača na mrežnoj stranici Ministarstva pravosuđa Republike Hrvatske –
http://www.pravosudje.hr ili na adresi                                             https://oss.uredjenazemlja.hr/public/lrServices.jsp?action=publicLdbExtract, a uvid u katastarske
planove za k.o. Stupnik novi mogu izvršiti u Državnoj geodetskoj upravi – Područnom uredu za katastar
Zagreb – Odjel za katastar nekretnina Samobor, Samobor, Perkovčeva 20, svakog radnog dana od 12,00-
14,00 ili putem Internet pretraživača na adresi
https://oss.uredjenazemlja.hr/public/cadServices.jsp?action=publicCadastreParcel.

Stara zemljišna knjiga za k.o. Stupnik u dijelu katastarskih čestica od kojih je formirana nova k.o.
Stupnik novi (Zona I) zaključuje se sa danom 21. veljače 2020. godine i stavlja izvan uporabe, jer je
zemljišna knjiga za k.o. Stupnik novi stupila na njeno mjesto.
Od dana 21. veljače 2020. godine, samo će upisi u novoosnovanu zemljišnu knjigu za k.o. Stupnik
novi, proizvoditi pravne učinke u vezi stjecanja, promjene, prijenosa i ukidanja prava vlasništva i ostalih
knjižnih prava koji su zakonom određeni za pravne učinke upisa u zemljišne knjige.

Sa danom 21. veljače 2020. godine kao danom otvaranja novoosnovane zemljišne knjige za k.o.
Stupnik novi (Zona I), otvoren je ispravni postupak glede novoosnovane zemljišne knjige, pa se sve osobe
koje smatraju da bi trebalo u tu knjigu upisati nešto što nije upisano ili da bi trebalo izmijeniti,
nadopuniti ili izbrisati neki upis ili njegov prvenstveni red, pozivaju staviti zemljišnoknjižnom sudu svoje
prijave prijedloga za upise odnosno svoje prigovore postojećim upisima ili njihovu prvenstvenom redu u
roku za ispravak od 2 mjeseca tj. zaključno do 21. travnja 2020.godine.

Prijave i prigovori podnose se pisano Općinskom sudu u Novom Zagrebu, Zemljišnoknjižnom odjelu Samobor.Dok ne istekne ovaj oglasom određeni rok za prijave i prigovore do 21. travnja 2020. godine ne
smatra se da su upisi u zemljišnu knjigu istiniti i potpuni, te se nitko ne može pozivati na to da je
postupao s povjerenjem u zemljišne knjige.

Rok za prigovore se ne može produžiti niti se može dopustiti povrat u prijašnje stanje. Ako u
određenom roku zainteresirana osoba propusti podnijeti prijavu, odnosno prigovor preostaje joj da
tužbom za brisanje zahtijeva brisanje nevaljana upisa kojim je povrijeđena u svom pravu.

SUDAC:
Darko Župančić

Thank you for your upload

Skip to content