logo

Odluka o sufinanciranju produženog boravka učenika - Općina Stupnik

Na temelju članka 16. Statuta Općine Stupnik (“Glasnik Zagrebačke županije” broj 03/18; 07/20) Općinsko vijeće Općine Stupnik na svojoj 42. sjednici održanoj dana

15.09.2020. godine donijelo je

 

 

ODLUKU O SUFINANCIRANJU PRODUŽENOG BORAVKA ZA UČENIKE S PREBIVALIŠTEM U OPĆINI STUPNIK  U OSNOVNOJ ŠKOLI KLINČA SELA

 

 

I

 

Odobrava se sufinanciranje produženog boravka za učenike sa prebivalištem na području Općine Stupnik u Osnovnoj školi Klinča Sela iz sredstava osiguranih Proračunom Općine Stupnik za 2020. godinu, što bi po jednom učeniku dnevno iznosilo 20,00 kuna za produženi boravak i 6,00 kuna troška prehrane.

 

II

 

Ovlašćuje se Općinski načelnik na potpisivanje Ugovora o sufinanciranju produženog boravka s Osnovnom školom Klinča Sela.

Ugovor će se primjenjivati za školsku godinu 2020/2021.

 

III

 

Ova Odluka stupa na snagu osmi dan nakon dana objave, a objavit će se u Glasniku Zagrebačke županije.

 

 

KLASA: 021-01/20-01/6

URBROJ: 238/28-01-20-6

Stupnik,  15.09.2020.

 

Općinsko vijeće

Predsjednik:

 

Nenad Maljković, dipl.oec.

Thank you for your upload

Skip to content