logo

PLAN PROVEDBE - deratizacija Općina Stupnik - proljeće 2022 - Općina Stupnik

PLAN PROVEDBE
preventivne i obvezne preventivne deratizacije na području
Općine Stupnik – proljeće 2022.
za tjedan od 14.-18.03.2022.
_______________________________________________________________________________________
PONEDJELJAK 14.03.2022.
1. EKIPA
Stupničkoobreška- 70, Dvorski put – 11, Farkači – 4, Zavrti – 3, Rubna – 4 , Ulica Hrastova – 2, Javora- 5, Jakoba Fratrića- 2
2. EKIPA
Pavlovićka – 45, Pavlovićka I. odvojak, Vernička – 47 , Lipovac – 5
3. EKIPA
Donjostupnička – 100, Ograjska- 1, Hrastinski put- 7
4. EKIPA
Gorenska – 65, Široka ulica- 4, Horvatska – 28, Marovići- 9
UTORAK 15.03.2022.
1. EKIPA
Donjostupnička – 50 , Drobilina – 24, Drobilina I. odvojak – 11, Drobilina II. odvojak – 10 , Hrastina – 5
2. EKIPA
Lopuhi -10, Selište – 16, Voćarska- 11, Dragutina Novaka -15, Cvjetna -23, Majdačka – 29, Runtasi – 6
3. EKIPA
Gornjostupnička – 86, Josipa Sačića- 7, Gornjostupnička Odvojak – 8, Zagorska- 4
4. EKIPA
Sv. Benedikta-73, Sv. Bendekita odvojak-7, Medcestama -20
d.o.o. za sanitarnu zaštitu – usluge dezinfekcije, dezinsekcije, deratizacije
Dr.Luje Naletilića 11a, 10000 Zagreb,
Tel/Fax: 6698-143, Tel:6684-468
e-mail: info@ekostandard.hr
www.ekostandard.hr
OIB: 79915592278 mb:3880249
SRIJEDA 16.03.2022.
1. EKIPA
Kračnica -3, Meglajci -6, Japeci -14, Štefanjska -10, Ferde Belaja- 2, Topoljska -19, Stupničke šipkovine -28
2. EKIPA
Jugova-25, Katrići-11, Katričeki- 10, Trgovenska-7, Horvatinci- 6, Domovićev brijeg-7, Domovićev brijeg I.odvojak-8, Domovićeva-28, Kobasova-7, Kovačićko-12, Svetog Florijana- 4
ČETVRTAK 17.03.2022.
1. EKIPA
Žužići-30, Žužići I.odvojak -3, Žužići II. odvojak-5, Božići-32, Božići I.odvojak- 4, Božići Ii.odvojak -8, Bedekova -4, Gospodarska-3, Ledinska-?, Nova ulica- 5
2. EKIPA
Botinka-22, Botinka I. odvojak- 6, Cigulići-5, Micani-15, Kratka-3, Trdakova-7, Gradek-16, Prudnice-4, Dolenica-9
PETAK 18.03.2022.
Obilazak objekata u kojima pri prvom obilasku korisnici nisu bili zatečeni, te :
– prostorije zgrade Općine Stupnik
– područna osnovna Škola
– prostorije Nk Stupnik
– DVD Stupnik
– otvoreni vodotoci i javne površine
– pozivi građana i neodrađena područja zavisno o uvjetima na terenu
U Zagrebu, 07.03.2022.
Petra Humski , voditelj DDD-a

Thank you for your upload

Skip to content