logo

POZIV NA ISKAZ INTERESA ZA BESPLATNU DODJELU VRTNIH KOMPOSTERA - Općina Stupnik

Općina Stupnik ima u planu nabavku vrtnih kompostera putem Fonda za  zaštitu okoliša.Ukoliko ste zainteresirani za dodjelu besplatnog kompostera volumena 300 litara molimo Vas da popunite ovaj obrazac i vratite ga osobno ili putem pošte na adresu Općina Stupnik, Gornjostupnička 33, 10255 Gornji Stupnik odnosno putem e-maila na adresu opcina-stupnik@stupnik.hr do 30.05.2018. godine.

Komposteri-interes

Thank you for your upload

Skip to content